A Médiaház

LEGNAGYOBB ERŐSSÉGÜNK A NÉMET NYELVTERÜLET

Magyarországot évszázadok óta szoros kapcsolatok fűzik a német nyelvterülethez.  A nemzetek közötti összekötő kapocsként nagyon komolyan vesszük közvetítői szerepünket.  Azt tűztük ki feladatul, hogy ezt a kapcsolatot tovább bővítsük, és így új lehetőségeket biztosítsunk ügyfeleink számára.

MINŐSÉG MAGYARORSZÁGRÓL

Magyarország feltörekvő társadalom Európa szívében. Projektjeink megvalósítása során csak válogatott partnerekkel dolgozunk együtt, ennek köszönhetően kiváló minőségű szolgáltatásokat tudunk kínálni ügyfeleinknek.

JÖVŐKÉPÜNK

Nemzetközi színtéren tevékenykedő médiaházként a „Magyar Média” a Magyarország történetében újra és újra nehezen kiharcolt és immár megszilárdult sajtószabadság elkötelezettje.  A mélyen a magyar lélekben gyökerező szabadságvágynak köszönhetően a Duna két partján elterülő világváros, Budapest, kiváló helyszín egy a média területén működő európai szellemiségű vállalkozás számára.

Projektjeinkkel és publikációinkkal Magyarország határain messze túlnyúlva kötünk össze embereket.  Ausztria és Magyarország közötti történelmi összefonódások és a két ország máig fennálló baráti viszonya képezi a német nyelvterületre irányuló, országhatárokon túlnyúló együttműködések alapját.

A közép-európai gazdasági szereplők kapcsolatépítése egyre inkább kihívást jelent.  A Kelet- és Nyugat-Európa közötti gazdasági és politikai feszültségek ma már kedvezőtlen hatást fejtenek ki a gazdasági légkörre.  Európa szívében található médiaházként nagyon komolyan vesszük a közvetítői szerepünket.

Partnereinkkel való kiváló együttműködésünk alapját egy európai médiahálózat létrehozása, a legjobb minőségű információk rendelkezésre bocsátása, valamint a mindennapok minden területén megvalósított professzionalitás jelenti.

Vállalkozói tevékenységünk alappillérei az emberekkel szemben tanúsított tisztelet, a mindennapokban megvalósított felelősség, a megbízhatóság és a világra való nyitottság, az aktív hagyományőrzéssel együtt.

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

Az egykori osztrák-magyar monarchia fővárosaként Budapest változatlanul a művészet, a kultúra és a bölcsészettudományok központja. A múlt fénye máig nem vesztette el hatását. Egyszerre ihletet és erőforrást jelent, és lehetővé teszi, hogy ügyfeleink érdekében csúcsteljesítményt nyújtsunk.

Az egyedülálló építészet és a magyarok fővárosára oly jellemző kisugárzás változatlanul bűvkörébe vonja az embereket. A Duna partján fekvő világváros ma is követi a legújabb trendeket, s így kiváló helyszín egy a média területén működő vállalkozás számára. A mai rohanó világban mindent megteszünk a hagyomány és az innováció ötvözéséért, ezzel pedig megbízható állandóságot nyújtunk ügyfeleinknek.

Lelkiismeretes munkával kidolgozott koncepciónk mindig az adott ügyfél egyéni igényéhez igazodik. Legyen szó modern online platformról, klasszikus célcsoportmarketingről vagy széles termékpalettánk egyéb szolgáltatásairól, nemzetközi színtéren tevékenykedő médiaházként mindezen szolgáltatásokat egy kézből tudjuk nyújtani ügyfeleinknek.

Ügyfeleink elégedettsége különösen fontos a számunkra. Munkánkat a magyar kötelességtudat, a megbízhatóság és a precizitás jellemzi, ezek képezik a sok évig tartó, Magyarország határain túlnyúló együttműködés alapját.

VEZETŐSÉG

Andrási Ferenc mérnök műszaki képzettséget szerzett Ausztriában. Az azt követő években két vállalkozást alapított Ausztriában, majd 2019-ben engedett a Duna-parti világváros vonzásának, s ott folytatta vállalkozói tevékenységét.

A páneurópai médiaház ötlete és az egykori Osztrák-Magyar Monarchia fővárosának bája meggyőzte a francia-osztrák Philippe Julien Cayeux-t is, hogy részt vegyen az elképzelés vállalkozói megvalósításában. Így Cayeux szintén a kezdetektől fogva tölt be közvetítői szerepet a Kelet-, Közép- és Nyugat-Európa közötti párbeszédben.

A magyarországi vállalkozói struktúrák, melyek az elmúlt években lényegesen vonzóbbá váltak, a világra nyitott Budapestet ideális helyszínné teszik egy nemzetközi színtéren működő médiaház számára. A magyar, a német és az angol nyelv ismerete, valamint az egykori örökös tartományok kulturális jellemzőivel kapcsolatos sokrétű tudásuk révén Andrási Ferenc és Philippe Julien Cayeux összekötő kapocsként tudnak működni a nemzetek között, ezáltal pedig a mindennapokban megvalósítani az európai szellemiséget.

Andrási Ferenc és Cayeux Philippe Julien

Ön szeretne velünk együtt haladni a páneurópai úton?

Mi vagyunk az Ön megbízható magyarországi partnere.

Irányelvek

KÖZÉPPONTBAN AZ EMBER

Felelősségteljes vállalkozók lévén tisztában vagyunk azzal, hogy médiaházunk sikere partnereink elkötelezettségében és ötletgazdagságában rejlik. Partnereink elégedettsége az ügyfelekkel való bánásmódban is tükröződik, így garantálva a sikeres együttműködést.

HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ

A média zaklatott világában átfogó koncepciókat dolgozunk ki, továbbá Magyarországra jellemző állandósággal összhangba hozzuk a hagyományt és az innovációt. Így ügyfeleinkkel és partnereinkkel közösen, egyedi, különleges megoldásokkal viharos időkben is biztos kikötőbe navigáljuk a hajót.

MINŐSÉG KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Ahogyan egy magyar hentesmester sem hajlandó kompromisszumra a házi szalámi készítésekor, magyar médiaházként mi is a kompromisszumok nélküli minőséget képviseljük, amikor ügyfeleink kívánságainak teljesítéséről van szó.  A henteshez hasonlóan mi is tökéletes eredményre törekszünk.

EURÓPAI SZELLEMISÉG

Mivel Magyarország Európa szívében helyezkedik el, így elválaszthatatlanul kapcsolódik az európai történelemhez.  Magyarország által újra és újra nehezen kiharcolt és immár megszilárdult sajtószabadság ideális helyszínné teszi a világra nyitott világvárost, Budapestet egy páneurópai médiaház számára.

MINDENNAPOKBAN MEGVALÓSÍTOTT FELELŐSSÉG

Projektjeinkkel embereket, gazdasági szereplőket és egész régiókat kapcsolunk össze Európa minden részében.  Magyarország földrajzi fekvésének köszönhetően Kelet és Nyugat közötti közvetítői szerepet kaptunk, melyet nagyon komolyan veszünk. Ez az emberekkel szembeni felelősségünk.

Ön szeretne velünk együtt haladni a páneurópai úton?

Mi vagyunk az Ön megbízható magyarországi partnere.

ELKÖTELEZETTSÉG

Európa közepén működő médiaházként különleges felelősség hárul ránk, melyet komolyan veszünk és aktívan valósítunk meg a hétköznapokban. Közvetítőként Európa minden részéről dolgozunk együtt emberekkel. Egymás és partnereink kulturális sajátosságainak tisztelete gazdagabbá teszi az együttműködést, valamint a vállalkozói hétköznapokon messze túlmutató üdítő változatosságot eredményez. Ez az egyedülálló kulturális sokszínűség európai lelkünk megóvására érdemes magja.

Lelkes európaiakként azt a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy ezeket az alapelveket megőrizzük a következő nemzedékek számára is. Ennek része nem csupán az emberek közötti tiszteletteljes bánásmód, hanem az erőforrások kíméletes használata is. Ezért egyértelműen elkötelezzük magunkat a környezet-, az állat- és a klímavédelem mellett. A média területén tevékenykedő vállalkozásként fontos számunkra, hogy ezeket a témákat a nyilvánosság felé kommunikáljuk, s ezzel hozzájáruljunk a szemléletformáláshoz.

Azt szeretnénk, ha fiatal európaiak is részesülnének jövőképünkből. Ezért tudásunkkal támogatjuk a kreatív elméket. Szeretnénk a fiatal nemzedéknek megmutatni a világra nyitott Európát minden árnyalatában, anélkül, hogy közben saját gyökereikről való megfeledkezésre ösztönöznénk őket. Így ötvözzük a magyar identitástudatot és a vállalkozói elkötelezettséget.

© Copyright 2020 - Magyar Média korlátolt felelősségű társaság