Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

(Original – Eredeti)

Adatvédelmi tudnivalók

(Fordítás – Übersetzung)

Mit nachstehender Erklärung informiert Sie die Magyar Média kft. als Seitenbetreiberin der Webseite „magyar-media.hu“ über alle in Bezug auf den Datenschutz relevanten Punkte, die Sie als Leser und Benutzer (im Folgenden „Nutzer“) der Seite betreffen.

Diese Erklärung dient Ihnen als Nutzer als Information dafür, wie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf dieser Webseite funktioniert und welche Rechte Sie als Nutzer in Bezug auf den Datenschutz haben. Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und halten uns an alle Bestimmungen, die seit 25. Mai 2018 aufgrund der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) für sämtliche Staaten der Europäischen Union gelten. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur dann, wenn Sie hierzu Ihre Einwilligung abgeben haben oder dies aufgrund von Gesetzen erlaubt ist. Wir speichern die Daten nur solange, wie es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.

A „magyar-media.hu” weboldalt üzemeltető Magyar Média Kft. alábbi nyilatkozata az adatvédelemmel kapcsolatos valamennyi olyan lényeges pontról tájékoztatást nyújt, amely az oldalt felkereső olvasó vagy felhasználó (a továbbiakban „felhasználó”) számára jelentőséggel bírnak.

Jelen nyilatkozatban Ön minden információt megtalál arról, hogy honlapunkon hogyan kezeljük a személyes adatait, és hogy felhasználóként milyen jogokkal rendelkezik az adatvédelem terén. Az adatvédelmet nagyon komolyan vesszük és betartjuk mindazon rendelkezéseket, amelyek 2018. május 25. óta az Európai Unió 2016/679 sz. rendelete alapján (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az Európai Unió minden tagállamában hatályba léptek. Személyes adatait alapvetően csak akkor gyűjtjük, kezeljük és használjuk, ha Ön ehhez beleegyezését adta, vagy ha a jogszabályok ezt számunkra lehetővé teszik. Az adatait csak addig tároljuk, amíg ez a szerződés szerinti illetve jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

§ 1 VEARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Im Rahmen der Nutzung unserer Webseite bzw. unserer damit angebotenen Dienste kann es zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommen. Personenbezogene Daten sind alle Informationen und Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind (z.B. Name, Geburtsdatum, Kontaktadressen, etc.). Eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO sowie alle nationalen Datenschutz- und Telekommunikationsgesetze). Mit dieser Datenschutzinformation möchten wir Ihnen sämtliche erforderlichen Informationen im Sinne von Art 13ff DSGVO erteilen.

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO für die Einhaltung der Bestimmungen der DSGVO und ihren damit verbundenen Rechten ist die Magyar Média Kft., 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. em. 25. Als Verantwortliche haben wir sämtliche technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um personenbezogenen Daten von Ihnen, die durch uns verarbeitet werden, zu schützen.

Sollten Sie mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular oder auf sonstigem Kommunikationswege Kontakt aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten von uns zu Bearbeitungszwecken und zwar zur Beantwortung von Anfragen, Übermittlung von Angeboten, zur späteren Vertragsabwicklung, zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, zur Vertragserfüllung, etc. gespeichert bzw. verarbeitet. Eine Verarbeitung und Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt auch dann, wenn Sie die von uns angebotenen Leistungen in Anspruch nehmen möchten, somit aus vertraglichen Gründen oder dann, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt.

Die von uns gespeicherten bzw. verarbeiteten personenbezogenen Daten löschen wir, soweit die Speicherung zur Erfüllung unserer vorvertraglichen bzw. vertraglichen Pflichten nicht mehr notwendig bzw. der Verarbeitungszweck weggefallen ist und sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten einer Löschung entgegenstehen.

1. § SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Weboldalunk illetve a weboldalunkon kínált szolgáltatások használata során személyes adatok kezelésére kerülhet sor. A személyes adatok olyan információk és adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók (pl. név, születési dátum, kapcsolattartási címek, stb.). A személyes adatok kezelése során a jogszabályi rendelkezéseket (GDPR-t, valamint minden nemzeti adatvédelmi és telekommunikációs jogszabályt) betartunk. Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval célunk, hogy a GDPR 13. és további cikkeiben előírt minden szükséges információt megadjunk Önnek.

A GDPR 4. cikke 7. bekezdése értelmében adatkezelőként a GDPR rendelkezéseinek betartásáért és a kapcsolódó jogok biztosításáért a Magyar Média Kft., 1023 Budapest, Bécsi út 3-5., 3. em. 25. felel. Adatkezelőként minden technikai és szervezési intézkedést meghoztunk az általunk kezelt személyes adatai védelmére.

Ha e-mailt vagy kapcsolatfelvételre szolgáló nyomtatványt illetve egyéb kommunikációs módot használva kapcsolatba lép velünk, akkor az Ön által megadott adatokat ügyintézési célokra, azaz a megkeresések megválaszolására, ajánlatok küldésére, a későbbiekben a szerződés lebonyolítására, a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtására, továbbá a szerződés teljesítésére, stb. tároljuk, illetve kezeljük. Személyes adatok kezelésére és tárolására akkor is sor kerül, ha az általunk nyújtott szolgáltatásokat Ön igénybe kívánja venni, tehát szerződéssel kapcsolatos okokból, illetve ha ehhez jogos érdekünk fűződik.

Az általunk tárolt illetve kezelt személyes adatokat törüljük, amennyiben azok tárolására a szerződéskötést megelőző illetve szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítéséhez már nincs szükségünk, illetve ha a kezelés célja megszűnt és jogszabály szerinti kötelező tárolási kötelezettségünk törlésüket megengedik.

§ 2 IHRE DATENSCHUTZRECHTE

Als von der Datenerhebung und Datenverarbeitung betroffene Person im Sinne der DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft, Löschung, Einschränkung, Berichtigung, Datenminimierung und Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den unter § 1 angeführten Verantwortlichen. Dieser steht Ihnen auch für Rückfragen und weitergehende Erklärungen zur Verfügung.

Sollten Sie der Annahme sein, dass eine Datenschutzverletzung unsererseits erfolgt ist, können Sie sich außerdem bei der Datenschutzbehörde/Aufsichtsbehörde beschweren.

2. § ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGOK

Az adatgyűjtés és adatkezelés által érintett személyként Önt a GDPR értelmében megilleti a tájékoztatás, a törlés, a korlátozás, a helyesbítés, az adatok minimalizálásának és az adathordozhatóságnak, valamint a tiltakozásnak a joga. Amennyiben jogaival élni kíván, kérjük forduljon az 1. § szerinti adatkezelőhöz, aki kérdések esetén, illetve, ha további tájékoztatásra van szüksége, szívesen áll rendelkezésére.

Ha úgy véli, hogy az adatvédelmi rendelkezések ellen vétettünk, akkor az adatvédelmi hatóságnál / felügyeleti hatóságnál is panaszt nyújthat be.

§ 3 AUTOMATISCHE ERHEBUNG DURCH ABRUFEN DER WEBSEITE

Im Zuge des Abrufens und Besuches unserer Webseite werden jene personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Es handelt sich dabei um folgende Daten: IP-Adresse, HTTP-Statuscode, Datum/Uhrzeit/Anzahl der Anfragen, Browser, Betriebssystem, Sprache und Version der Browsersoftware, Anforderungsinformationen.

Die Datenerhebung erfolgt aus technischen Gründen, damit Sie unsere Webseite uneingeschränkt betrachten können.

3. § AUTOMATIKUS ADATGYŰJTÉS A HONLAP FELKERESÉSEKOR

Honlapunk behívásakor és felkeresésekor azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket az Ön által használt böngésző küld a szerverünkre. Ezek a következő adatok: IP-cím, HTTP-státusz kód, a megkeresések dátuma, időpontja és száma, a böngésző, az operációs rendszer, a böngésző szoftver nyelve és verziója, a követelményekkel kapcsolatos információk.

Az adatgyűjtésre technikai okokból kerül sor annak érdekében, hogy Ön a weboldalt korlátozás nélkül megtekinthesse.

§ 4 COOKIES

Unsere Webseite verwendet sogenannte Cookies. Es handelt sich dabei um kleine Textdateien, die mit Hilfe Ihres Browsers auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die Verwendung der Cookies hat den Zweck, dass uns bestimmte Informationen zufließen und Ihr Browser von uns beim nächsten Besuch unserer Webseite wiedererkannt werden kann. Cookies dienen insbesondere dazu, das Internetangebot freundlicher und effektiver zu gestalten. Sie richten keinen Schaden an und können auf Ihre Programme nicht zugreifen.

Unsere Webseite verwendet die Google Dienste Adwords, Adsense und Google Analytics sowie Advanced Ads.

Sollten Sie mit der Nutzung von Cookies nicht einverstanden sein, können Sie diese Funktion in Ihren Browser-Einstellungen ablehnen bzw. deaktivieren.

4. § SÜTIK (COOKIES)

Weboldalunk úgynevezett sütiket használ. Ezek olyan kicsi szöveges fájlok, amelyek a végkészüléken a böngésző segítségével tárolódnak el. A sütik használatának célja, hogy bizonyos információkat szállítsanak nekünk és így amikor honlapunkat legközelebbi felkeresi, böngészőjét felismerhessük. A sütik azt a célt szolgálják, hogy az internetes ajánlatokat felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyük. A sütik nem ártalmasak és a programjaihoz sem férnek hozzá.

A honlapunk a Google szolgáltatások közül a Google Adwords, Adsense és Google Analytics valamint Advanced Ads programokat használja.

Ha a sütik használatával nem ért egyet, akkor a böngésző beállításánál ezt a funkciót letilthatja, illetve kikapcsolhatja.

§ 5 NEWSLETTER

Sie haben die Möglichkeit, über unsere Webseite einen Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverstanden sind. Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung an folgende E-Mail-Adresse: ugyfelszolgalat@magyar-media.hu. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. Sie können das Abo des Newsletters genauso über einen eigenen Link im Newsletter stornieren.

5. § HÍRLEVÉL

Ön a weboldalunkon hírlevélre is feliratkozhat. Ehhez az e-mail címére és a hírlevél küldésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatára van szükségünk. A hírlevélküldéshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. A hírlevélről történő leiratkozását az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni: ugyfelszolgalat@magyar-media.hu. A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatait ezt követően haladéktalanul töröljük. A leiratkozás a hírlevélben található link használatával is történhet.

§ 6 GOOGLE ANALYTICS

Unsere Webseite verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. (im Folgenden „Google“ genannt). Google Analytics bedient sich sogenannter Cookies (siehe § 4). Diese Informationen werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Dabei wird grundsätzlich Ihre IP-Adresse erfasst. Diese kann jedoch durch Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt werden. Die Übertragung der „vollen“ IP-Adresse findet nur in Ausnahmefällen statt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen verarbeiten, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten zusammenzustellen und um entsprechende mit der Webseiten-Nutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseiten-Betreiber zu erbringen. Eine Zusammenführung der im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelten IP-Adresse mit anderen Daten von Google erfolgt nicht.

Sollten Sie mit dieser Nutzung nicht einverstanden sein, können Sie die Funktion „Cookies“ in Ihren Browsereinstellungen deaktivieren. Darüber hinaus kann die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindert werden, indem sie unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de das dort verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und auf Ihrem Computer installieren.

Durch die Nutzung von Google Analytics können wir unsere Webseite und unser Angebot regelmäßig verbessern. Wir weisen Sie außerdem daraufhin, dass für den Fall, dass es zu einer Übertragung von personenbezogenen Daten in die USA kommt, sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen hat.

Informationen des Drittanbieters „Google“: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax + 353 (1) 436 1001. Unter: „https://www.google.com“ finden Sie weitergehende Informationen und eine Datenschutzerklärung des Drittanbieters GOOGLE.

6. § GOOGLE ANALYTICS

Weboldalunk a Google Inc. webelemző szolgáltatását, a Google Analytics-et (továbbiakban: „Google”) használja. A Google Analytics úgynevezett sütiket használ (lásd 4. §). Az összegyűjtött információkat a Google USA-ban található szerverére továbbítják és azon tárolják. Ennek során az IP-cím rögzítésre kerül. Ezt megelőzően azonban az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről kötött egyezményt aláíró egyéb államokban mód van az IP-cím lerövidítésére az IP-anonimizálás aktiválásával a weboldalon. A „teljes” IP-cím továbbítására csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat az oldal használatának elemzése céljából kezeli, továbbá annak érdekében, hogy jelentéseket készíthessen a weboldalon folytatott aktivitásokról és az oldal üzemeltetője részére annak használatával kapcsolatban megfelelő szolgáltatásokat nyújthasson. A böngésző által a Google Analytics keretében továbbított IP-címet a Google egyéb adataival nem vezetik össze.

Ha ezek használatával nem ért egyet, akkor a böngésző beállításánál a „Cookies” funkciót kikapcsolhatja. A sütik által létrehozott és a weboldal használatára vonatkozó adatok Google részére történő továbbítását illetve a Google általi kezelését Ön megakadályozhatja, amennyiben a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de linkre kattintva az ott rendelkezésre álló böngésző-plug-in-t letölti és számítógépére telepíti.

A Google Analytics használata lehetővé teszi a számunkra, hogy weboldalunkat és ajánlatunkat rendszeresen javítsuk. Továbbá arra az esetre vonatkozóan, ha személyes adatainak az USA-ba történő továbbítására sor kerülne, tájékoztatjuk, hogy a Google csatlakozott az EU és az USA között létrejött adatvédelmi pajzshoz (EU-US privacy shield).

Harmadik félnek minősülő szolgáltatóként a Google adatai a következők: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax + 353 (1) 436 1001. A „https://www.google.com“ oldalon további információkat talál és harmadik fél minőségében a Google adatvédelmi nyilatkozatát.

§ 7 ADWORDS CONVERSION TRACKING

Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen von Google AdWords das Conversion-Tracking. Das Google Conversion Tracking ist ein Analysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung.

Wenn Sie bestimmte Internetseiten unserer Webseite besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die Webseite von AdWords-Kunden nachverfolgt werden können.

Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookie eingeholten werden, dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Hierbei erfahren die Kunden die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen

Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern (Deaktivierungsmöglichkeit). Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

7. § ADWORDS CONVERSION TRACKING

A „Google AdWords” online hirdetési rendszerét és a Google AdWords keretében a Conversion-Tracking programot használjuk. A Google Conversion Tracking a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) elemző szolgáltatása. Ha egy Google által közzétett hirdetésre klikkel, a számítógépén tárolásra kerül egy conversion-tracking süti. Ezek a sütik 30 nap elteltével érvényességüket vesztik, nem tartalmaznak személyes adatokat és így azonosításra nem alkalmasak.

Ha weboldalunk bizonyos internetes oldalaira látogat és a sütik még nem jártak le, akkor a Google és mi annyit látunk, hogy Ön a hirdetésre klikkelt és hogy az adott oldalra eljutott. Minden Google AdWords-ügyfél másik sütit kap. Így az nem lehetséges, hogy az AdWords-ügyfelek weboldalán keresztül a sütiket nyomon lehessen követni.

A conversion-sütiken keresztül kapott információk célja conversion-statisztikák készítése a conversion-tracking mellett döntő AdWords-ügyfelek részére. Ennek keretében az ügyfelek megkapják azoknak a felhasználóknak az összmennyiségét, akik a hirdetésére kattintottak és egy conversion-tracking-tag-gel ellátott oldalra lettek átirányítva. Olyan információt azonban nem kapnak, amelyek a felhasználók személyes azonosítását lehetővé tennék.

Ha a tracking-ben nem kíván részt venni, akkor ezek használatát letilthatja, mégpedig oly módon hogy a böngésző programja beállításai között a sütik installálását megakadályozza (kikapcsolási lehetőség). Ebben az esetben Ön a conversion-tracking statisztikákban nem fog szerepelni.

© Copyright 2020 - Magyar Média korlátolt felelősségű társaság